XXIII Rajd Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych

W sobotę 6.05.2017 r. uczniowie Gimnazjum nr 22 w ramach Koła Miłośników Wrocławia uczestniczyli w XXIII Rajdzie Szlakami Zabytków i Miejsc Upamiętnionych organizowanym co roku przez TMW i Koło Przewodników PTTK ,,Rzepiór”. W rajdzie biorą udział wrocławskie gimnazja i szkoły podstawowe.

W tegorocznej edycji rajdu przewodnicy oprowadzili młodzież gimnazjalną śladami wrocławskiej reformacji. Punktem startu spaceru był plac przy kościele św. Elżbiety, na którym znajduje się pomnik Dietricha Bonhoffera – niemieckiego pastora i teologa ewangelickiego, antyfaszysty. Pierwszym zwiedzanym obiektem był kościół św. Elżbiety. Gotycka architektura kościoła cechuje się wyraźną surowością i dostojeństwem. Wnętrze świątyni dało schronienie ogromnej ilości cennych dzieł sztuki. Na ścianach zewnętrznych kościoła oraz w jego nawach i kaplicach znajdują się najlepsze przykłady śląskiej rzeźby nagrobkowej. Wspaniałe i okazałe epitafia oraz pomniki nagrobne upamiętniają dawne elity Wrocławia i Śląska. Kościół św. Elżbiety był miejscem modlitwy i skupienia najwybitniejszych przedstawicieli mieszczaństwa związanego przez wiele dziesięcioleci z luteranizmem, dla którego stał się także najwspanialszą nekropolią. Duchowe i materialne bogactwo świątyni odzwierciedlało ustawiczny „sen o potędze” wrocławskiego patrycjatu.

Następnym etapem rajdu była katedra św. Marii Magdaleny. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał w XI wieku. W roku 1523 (23 października, według innych źródeł 23 kwietnia) Jan Hess, właśc. Johann Heß wygłosił w kościele Marii Magdaleny pierwsze na Śląsku kazanie ewangelickie i mimo sprzeciwu kapituły katedralnej wkrótce został jego proboszczem. Odtąd będący własnością rady miejskiej kościół był świątynią protestancką (do Wrocławia reformacja zawitała w 1526 r. i ogarnęła niemal całe miasto). W XV i XVI w. wzniesiono otaczające kościół kaplice, w 1546 przeniesiono tu romański portal główny z wyburzonego kościoła opackiego na Ołbinie i wmurowano w elewację południową.

Kolejnym miejscem na trasie szlaku reformacji był gotycki kościół św. Krzysztofa.

Parafia św. Krzysztofa we Wrocławiu prowadzi duszpasterstwo wśród ewangelików narodowości niemieckiej na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska oraz innych osób władających językiem niemieckim. Kościół św. Krzysztofa został wzniesiony ok. 1409 r. przez Henryka z Ząbkowic, powiększony o wieżę w 1461 r., restaurowany w XVI i XVII w., zniszczony w 1945 r., odbudowany w 1959 r.

Ostatnim etapem spaceru był kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Jest to kościół ewangelicki należący do parafii ewangelicko- augsburskiej. Późnobarokowy kościół został wybudowany w 1750 r., jako pierwszy kościół kalwiński po aneksji Śląska przez Prusy. Nazwę Dworski uzyskał w 1830 r., z okazji 300-lecia Konfesji Augsburskiej, gdyż obok świątyni znajdował się pałac królewski, wrocławska rezydencja królów pruskich. Obecnie przy kościele znajduje się siedziba biskupa diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Świątynia jest jednonawową budowlą na rzucie zbliżonym do prostokąta, nakrytą pozornym sklepieniem sferycznym. Posiada dwa piętra stylowych empor eliptycznych, ołtarz ambonowy (Kanzelaltar) i pięcionawową wieżę. Wystrój wnętrza jest utrzymany w kolorze kremowo-białym, posiada złocenia. W kościele zobaczyć można dwie tablice upamiętniające: bohaterstwo żołnierzy niemieckich poległych w latach I wojny światowej oraz ustanowienie Orderu Krzyża Żelaznego (za ołtarzem).

W tym roku mija 500 lat od czasu, gdy zakonnik Marcin Luter przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze słynnych 95 tez będących początkiem reformacji w kościele katolickim. W listopadzie 2016 r. wyruszył z Genewy reformacyjny bus, aby odwiedzić po drodze 67 miast w Europie związanych z reformacją. W dniu 7 lutego 2017 r. bus przybył do Cieszyna, a 11 maja 2017 r. będziemy go gościć przez 36 godzin na wrocławskim pl. Solnym jako ważny punkt głównych obchodów 500 lat reformacji we Wrocławiu. Odbędą się one od 11 do 14 maja 2017 r. i w ich ramach zorganizowany zostanie VII Festiwal Kultury Protestanckiej. Wrocław i Cieszyn to dwa miasta w Polsce, noszące tytuł „Europejskiego Miasta Reformacji”.

Opiekun koła: Andrzej Starużyk

Inne ciekawe posty...