Wyprawka Szkolna

Informujemy rodziców uczniów gimnazjum posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2014”.
Szczegółowe informacje o kryteriach przyznawania dofinansowania znajdą Państwo na stronie:
http://www.wroclaw.pl/wyprawka-szkolna-na-rok-2014

Wnioski do dyrektora szkoły do której uczęszcza Państwa dziecko należy składać do 4 września 2014 r.

Inne ciekawe posty...