lotharHerbst

Nasz patron – Lothar Herbst

Lothar Herbst urodził się w niemieckiej rodzinie 27 lipca 1940 roku. Jego ojciec, jako żołnierz wermachtu, zginął na froncie w Rosji. W ostatnich miesiącach wojny wraz z matką ewakuowany do Wałbrzycha, Lothar Herbst mieszkał w tym mieście do 1962 roku. Tam wraz z matką dokonał zasadniczego wyboru, który określił całe Jego życie – wybrał Polskę jako swoją drugą ojczyznę. Wałbrzych w latach 40. był miastem polsko-żydowsko-niemieckim. – Gdy wracając ze szkoły przechodziłem przez ulicę zamieszkaną przez Niemców, to od swoich rówieśników dostawałem w gębę za mówienie po polsku. Na „polskiej” ulicy obrywałem za to, że jestem Niemcem – opowiadał o tych czasach z właściwym sobie poczuciem dystansu i humoru.

W latach 1962 – 1967 Lothar Herbst studiował filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Po jej ukończeniu został asystentem, a następnie adiunktem na polonistyce. W 1975 roku obronił pracę doktorską. W pracy naukowej zajmował się współczesną literaturą polską. Jako poeta debiutował w 1971 roku tomem „Pejzaże”. W jego biografii przełomem były wydarzenia Marca ’68, które miały burzliwy przebieg na wrocławskich uczelniach.

Do 1976 roku redagował dodatki literackie w krakowskim „Studencie”, wrocławskich „Konfrontacjach” i warszawskim „Nowym Medyku”. Należąc do pokolenia Nowej Fali, po 1976 roku czynnie zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej. Publikował w drugim obiegu, gdzie ukazywały się kolejne tomy Jego wierszy, m.in. „Listy w sprawie wiary i nadziei” (1979). Redagował poetycką serię „Biblioteka Agory”.
solidarnosc
Gdy powstała „Solidarność”, Lothar Herbst został redaktorem tygodnika „Solidarność Dolnośląska” wydawanego przez Zarząd Regionu NSZZ „S” Dolny Śląsk. Internowany w stanie wojennym, po zwolnieniu z obozu uczestniczył w podziemnym życiu kulturalnym na Dolnym Śląsku, redagując od 1983 roku niezależny kwartalnik literacki „Obecność”.

Aresztowany jesienią 1985 roku, po trzech miesiącach został zwolniony z więzienia na skutek poważnej choroby oczu. Po serii protestów polskich pisarzy i polityków niemieckich otrzymał zgodę na wyjazd do Niemiec na leczenie, gdzie kontynuował działalność na rzecz „Solidarności”.

1 lutego 1989 roku za działalność niepodległościową otrzymał od Kazimierza Sabbata, prezydenta RP na uchodźstwie, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W czasie obrad Okrągłego Stołu wrócił do Polski i został członkiem wrocławskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Podczas kampanii wyborczych w 1989 i 1990 roku redagował wydawane przez KO: „Gazetę Wyborczą” i „Gazetę Obywatelską”. 15 marca 1990 roku został redaktorem naczelnym, a trzy lata później prezesem zarządu regionalnej rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu, która stała się pod Jego kierownictwem jedną z najlepszych rozgłośni regionalnych w kraju.

W 1997 roku otrzymał Śląską Nagrodę Kulturalną Rządu Dolnej Saksonii. Wielokrotnie pytany w ostatnich latach, czy czuje się bardziej Polakiem czy Niemcem, odpowiadał niezmiennie: „Po pierwsze nazywam się Lothar Herbst i jestem Ślązakiem. Wzrastałem jako Polak i w tym sensie jestem polskim patriotą – w więzieniu siedziałem nie za Niemcy, tylko za wolną Polskę. Oczywiście, zachowałem w sercu język mej matki i nie chcę, by ktoś mi tego zabraniał lub się do tego wtrącał”.

O SZTANDARZE

Sztandar szkoły zaprojektowano w ciepłych kolorach nawiązujących do herbu naszego miasta – Wrocławia. Ma kształt kwadratu. Obszyty jest złotymi frędzlami a wszystkie napisy wykonane są złotym, wypukłym haftem.

Utrzymany w tonacji czerwieni awers sztandaru poświęcony został Patronowi szkoły. W centralnej części znajduje się napis „OBECNOŚĆ” upamiętniający fakt, że Lothar Herbst był redaktorem naczelnym niezależnego kwartalnika literackiego, wydawanego w podziemiu w latach 1983-1985.

Na górze wyhaftowano imię i nazwisko poety „LOTHAR HERBST”. Pozostałe napisy uświadamiają bieg historii: u dołu rok i miejsce urodzenia „BRESLAU 1940″, z prawej strony rok i miejsce śmierci „2000 WROCŁAW” – to samo miejsce, a jak różne czasy i światy.

Druga strona sztandaru, poświęcona naszej szkole, ma żółte tło. W centrum znajduje się herb Wrocławia, a u góry napis: „GIMNAZJUM NR 22 im. LOTHARA HERBSTA WE WROCŁAWIU”.

Sztandat eksponowany jest, zgodnie z ceremoniałem, podczas ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. Opiekuje się nim trzyosobowy poczet.

Sztandar został przekazany społeczności szkolnej 13 października 2001 roku podczas uroczystego nadania szkole imienia Lothara Herbsta. Przyjęła go pierwsza Dyrektor Gimnazjum nr 22 Pani mgr Anna Pacula.

Sztandar zaprojektowała mgr Teresa Kościukiewicz-Staśko – pedagog szkolny.