Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię Przedmiot Sala Wychowawstwo
Anna Kwiatkowska-Andryszkiewicz pedagog, w-f s. 5
Agnieszka Brzezińska j. angielski s. 1 1a
Iwona Furdyn j. niemiecki s. 13  2a
Bożena Pochodyła  muzyka, plastyka, zaj. artystyczne, technika s. 9
Jakub Szczepaniak w-f sala gim.
Nina Kempa biologia, chemia, wdż  s. 20
Andrzej Kijewski edukacja dla bezpieczeństwa s. 9
Marta Krzemińska j. polski s. 18 3a
Rafał Lach historia, wos s. 14
ks.Artur Lech religia s. 16
Anna Olczyk matematyka, fizyka, informatyka s. 8 / s. 2
Andrzej Starużyk geografia s. 15
Magdalena Stasiak w-f sala gim.
Urszula Susło biblioteka s. 15