Koło Miłośników Wrocławia

W sobotę 23.05.2015 r. uczniowie Gimnazjum nr 22 w ramach Koła Miłośników Wrocławia uczestniczyli w kolejnej wycieczce do wschodniej części miasta zatytułowanej : ,, Walory przyrodniczo – kulturowe nabrzeży Odry wokół Wielkiej Wyspy”. Wielką Wyspę tworzy zespół osiedli otoczonych korytem Odry i jej ramion. Do osiedli tych należą: Dąbie, Biskupin, Bartoszowice, Sępolno, Zalesie i Zacisze. Trasa spaceru wiodła na początku od Mostu Zwierzynieckiego wzdłuż nabrzeża Odry obok ZOO. Młodzież poznała pierwsze spotkane na trasie wycieczki obiekty stanowiące elementy żeglugi śródlądowej: Przystań Zwierzyniecką i Jaz Szczytnicki. Idąc w kierunku wschodnim wzdłuż koryta Odry podziwiała piękno jej doliny i okazałą zieleń Ogrodu Zoologicznego. Następnie uczestnicy wycieczki przechodzili obok Kładki Zwierzynieckiej łączącej osiedle Rakowiec z południowym wejściem do ZOO.
Po długim marszu wycieczka dotarła do Jazu Opatowieckiego , na którego koronie znajduje się kładka prowadząca do Parku Linowego na Wyspie Opatowieckiej. W trakcie dalszej wędrówki uczniowie poznali kolejny element infrastruktury żeglugi śródlądowej: Jaz i Most Bartoszowicki na Kanale Powodziowym i Kanale Żeglugowym.
Następny etap spaceru odbył się wzdłuż ww. kanałów w kierunku Mostu Swojczyckiego w sąsiedztwie osiedla Bartoszowice i Cmentarza Św. Rodziny. Ostatni etap wycieczki przebiegał obok zaprojektowanego w kształcie orła osiedla Sępolno i kompleksu zabytkowych obiektów Stadionu Olimpijskiego.
Cel i zakres programowy wycieczki został w pełni zrealizowany, w czym duży udział miała również sprzyjająca aura. Młodzież w dobrych humorach kolejny raz poznawała uroki swojego miasta.
Zajęcia terenowe miały na celu nie tylko kontynuację poznawania walorów miasta, ale również dalszą integrację pomiędzy naszymi uczniami a uczniami z Gimnazjum nr 5 biorących udział we wspomnianej wycieczce.

Inne ciekawe posty...